Boka besök

Kontakt

  • Processkartläggning

    Skapar stadga och effektivitet i alla verksamheter

Definierade arbetsprocesser skapar stadga och effektivitet i alla verksamheter, stor som liten!


DEKON erbjuder processkartläggning av informations- och produktionsnära stödprocesser!
Arbetet bedrivs i projektform, där era representanters närvaro och engagemang är nyckeln till framgång.

PROCESSKARTLÄGGNING – varför det?

Att dokumentera sin verksamhet, i sin helhet, eller del av, är det effektivaste sättet att uppnå delaktighet, förankring och förståelse. Samtidigt skapas en plattform för ett bestående förbättringsarbete.


PROCESSKARTLÄGGNING – varför det?

Vid ett kundprojekt (ett annat århundrade) ombads vår kunds representanter att skriftligt redogöra för sina tre vanligast förekommande arbetsprocesser. Två veckor senare hade de inte lyckats knåpa ihop något av värde. Vi tog oss då friheten att skapa en modellstruktur, såsom vi uppfattade att de arbetade. Vid nästkommande möte fick vi en respons vi inte vågat drömma om. Sedan den dagen vet vi värdet av processmodellering.

Processmodellering – den i särklass effektivaste vägen till delaktighet, förankring och förståelse och en plattform för ett bestående förbättringsarbete!

Ring Benny direkt | 0768 800 263