Boka besök

Kontakt

 • Projektledning Energi & Process

  Vi tillför teknisk kompetens, rutinerad projektledning och utför en effektiv driftsättning

  DEKON söker industrikonsult och driftingenjör/drifttekniker

  Läs vidare och ansök

Starta med DEKON!

DEKON Engineering AB är ett svenskt teknikkonsultbolag med global verksamhet. Vi tillför teknisk kompetens, rutinerad projektledning och en effektivare driftsättning till ledande leverantörer inom kraft- och processindustrin. När DEKON engageras tidigt i ett projekt får du ännu mer nytta av vår erfarenhet, en ännu effektivare arbetsprocess och en bättre total ekonomi. Starta din ny- eller ombyggnation med DEKON. En ny kraft i verket!

Förstudier och beräkningar

DEKON utför kvalificerade beräkningar, utredningar
och förstudier åt ledande leverantörer inom kraft- och processindustrin. Från minsta komponent till simuleringar av hela system. Utifrån teknisk kunskap och lång praktisk erfarenhet tar vi fram besluts- och investeringsunderlag. Vi utför också varaktighetsberäkningar, tryckfallsberäkningar samt olika typer av dimensioneringsberäkningar.

Projekt- och montageledning

DEKON:s tekniker och ingenjörer har ett brett tekniskt kunnande, samt omfattande praktisk erfarenhet från såväl konstruktion som drift och underhåll av kraft- och processanläggningar. Tillsammans ger det oss förutsättningar att snabbt förstå nya projekt och ta tag i nya tekniska utmaningar. För dig betyder det att vi både är snabbt på plats och snabbt är produktiva. Och tid är som sagt pengar.

Driftsättning

DEKON driftsätter såväl hela system som enskilda komponenter vid ny- och ombyggnation. Våra välutbildade och erfarna ingenjörer garanterar en mer effektiv driftsättning. För dig som leverantör betyder det att den utrustning som du levererat snabbare kommer i drift.

DEKON har bland annat driftsatt:
• Kompletta förbränningsanläggningar för produktion av ånga, hetvatten och el.
• Torra och våta rökgasreningssystem med tillhörande kringutrustning.

Utbildning

DEKON är en komplett projektpartner. När vi är med från start så kan och förstår vi inte bara teknologin utan också den enskilda utrustningen och anläggningen på djupet.
Vår breda erfarenhet inom drift och underhåll av kraft- och processanläggningar ger oss en god insikt i vilken kompetens som anläggningsägarens personal kommer att behöva för en säker och effektiv drift.
Detta, tillsammans med vår erfarenhet från DEKONs övriga utbildningsverksamhet, gör oss till ett tryggt och effektivt val som partner också för utbildningen av slutkundens personal. Ibland bidrar vi med planering och undervisningsmaterial. Ofta levererar vi hela utbildningssatsen.

dekon05

DEKON har erfarenhet och goda referenser från bland annat:

 • Rökgasrening
 • Askhantering
 • Bränslehantering
 • Filtreringsteknik
 • Processrör, pumpar, fläktar etc
 • Vattenreningsteknik och kemi

Utifrån vår erfarenhet av drift och underhåll tillför vi funktionalitet och användbarhet redan på planeringsstadiet. Det sparar potentiellt in stora summor för sena ändringar samt underlättar en effektiv driftsättning.

Vill du veta mer om affärsområdet Projekt, Driftsättning & Montage och hur vi kan stödja din verksamhet med rätt teknisk kompetens och smidig driftsättning. Kontakta vår affärsområdesansvarig:

Magnus Engren | 0738 200 135