Boka besök

Kontakt

Industrineutrala projekt

Vi har under åren kompletterat med olika ingenjörs- och konsulttjänster. Vår industrisektor består av personal med mångårig erfarenhet av roller som underhållschef, produktionschef och projektledare samt av konsultverksamhet. Många av dessa tjänster, samt alla IT-system, är ”industri-neutrala”, d.v.s. de erbjuds både till Energi & Process och Tillverkningsindustrin.

Våra konsulttjänter handlar ofta om att på något sätt gynna produktionen, direkt eller indirekt via produktionsstödjande processer och dess hjälpverktyg. Exempel på dessa är underhåll, utveckling av arbetsprocesser, dokumentstrukturering och hantering, upphandling, framtagande av olka typer av instruktioner m.m.

Vi erbjuder också olika industrispecifika tjänster. Här finner du utbudet specifikt för Tillverkningsindustrin respektive Energi & Process.

Projekt & Principer

Ett projekt kan aldrig bli för litet

- i alla fall inte för DEKON

”Lågt hängande frukter”-principen (eller 80/20-regeln) är en del i vår projektfilosofi.
Med optimerad resurstilldelning, per verksamhetsområde, uppnår vi maximal utväxling.

Vi rekommenderar ofta våra kunder att börja i begränsad omfattning och inom utvald sektor.
Resultaten får inspirera till en fortsättning, vilken också den kan genomföras i samma anda.

Projekt med DEKON
Våra redovisningar är alltid neutrala och således lämpliga som beslutsunderlag och för vidare aktiviteter. När en analys genomförts är det ofta lämpligt att snarast ta nästa steg. Vi diskuterar gärna lämpligt åtgärdsprogram, oavsett val av partner för genomförande, eller om ni avser att driva projekten i egen regi.

Projekt & Principer

 • Vi letar tillsammans med er upp lämpliga angreppspunkter, d.v.s. de områden där vi med minsta resurskonsumtion når de största effekterna.
 • Vi lägger stor vikt vid att optimera informations-processer. Vår slogan ”IT-verktyg som verkligen gör nytta” kan därför bli en väg till framgång.
 • Vi informerar och delger så mycket det går,
i syfte att få er delaktighet och förståelse. Därmed finns möjlighet till tidigt projektägarskap.
 • Vi slösar inte på resurser, varken era eller våra egna. Vi kommer in när det behövs och går ut när det är möjligt.

Dags att starta ett lönande projekt?

 1. Skapa en projektgrupp
 2. Lägg upp en strategi
 3. Genomför ”nästan-gratis-åtgärder” direkt
 4. Starta ett vinstgivande projekt.
 5. Genomför investerings-projekten i en sund takt, d.v.s. efter en förankrad plan. Justera planen vid behov.
 6. Mät och redovisa resultaten, i såväl praktiskt orienterade som ekonomiska termer
 7. Skapa program för ständiga förbättringar.
 8. Återinvestera, d.v.s. gå till punkt 4

Projektexempel

 • Byta/köpa underhållssystem
 • Dokumentförädling
 • Driftsättning
 • Förrådsoptimering
 • Förstudier
 • Lyft ditt underhållssystem
 • OEE/TAK-analys
 • Operatörsunderhåll
 • Produktionsanalys
 • Statuscheck – dokumenthantering
 • Statuscheck – förråd & inköp
 • Statuscheck – produktionsplanering
 • Statuscheck – underhåll
 • Upphandling – IT-system & teknik