Boka besök

Kontakt

DEKON erbjuder utbildning och projektledning för etablerande av ett modernt och effektivt operatörsbaserat underhåll.

Vad är det och vad vinner vi på det?

 • Ett ”arbetssätt” säger några, en filosofi säger andra. Båda är rätt, och det är även vår version; ”en livsstil på jobbet”.
 • Några av de mest påtagliga vinstparametrarna är;
 • Ökad maskinlivslängd
 • Färre stopp (bättre OEE-tal)
 • Högre kvalitetsutbyte (bättre OEE-tal)
 • Minskade reservdelskostnader
 • Mer planerat arbete
 • Bättre nyttjande av personella resurser
 • Förbättrad leveransprecision

7 säkra steg till ett effektivt operatörsunderhåll

 1. Rengöring och logistik
 2. Undanröj problemorsaker
 3. Standardisering, rutiner och processer
 4. Underhållsteknik och stödsystem
 5. Självständig inspektion
 6. Definiera prestationen, säkerställ arbetsprocesser
 7. Etablerat operatörsunderhåll – följ upp – justera

Införande av operatörsbaserat underhåll underlättas om 5S introducerats, d.v.s. steg 1-2 ovan.

För mer info, kontakta;

Benny  | 0768 800 263