Boka besök

Kontakt

 • OEE-Analys


  Investera i OEE-system - eller inte?

  DEKON söker industrikonsult och driftingenjör/drifttekniker

  Läs vidare och ansök

Hur mycket mer kan ni producera med befintliga resurser?

Efter en analys av valt produktionsavsnitt (maskin, grupp, linje) har du fått en introduktion till begreppet OEE, samtidigt som du har klara besked om vilken potential som finns och vad en investering skulle medföra. Dessutom vet du vad du skall tänka på vid en upphandling, samt vad som krävs organisatoriskt för att investeringen skall ge maximalt utfall.

DEKON OEE-Analys innefattar

 • Introduktion till OEE
 • Informationsmöten
 • Installation mätutrustning
 • Sammanställning mätdata
 • Presentation analysresultat

DEKON presenterar

 • Svart-på-vitt avseende förbättringspotential
 • Möjliga ”nästan-gratis-åtgärder”
 • Vad du skall tänka på vid en eventuell investering
 • Vad du behöver göra för att maxa din OEE-investering

För att få full valuta av en OEE-investering krävs en förankrad strategi där engagemang från personalen är den viktigaste komponenten. Därför informerar vi personalen redan inför en analys.

Kontakta oss – för raka besked och snabba svar, utan mellanhänder!

Ring Benny direkt | 0768 800 263