Boka besök

Kontakt

 • Produktionsanalys

  Ett steg mot ökad leveranssäkerhet

  DEKON söker industrikonsult och driftingenjör/drifttekniker

  Läs vidare och ansök

Vilken är er potential?

Att analysera sina produktionsstödjande processer ger en bild över potentiella förbättringsområden och vilka förtjänster dessa medger.

DEKON produktionsanalys

 • Genomlys organisation och arbetsprocesser
 • Se hur befintliga IT-verktyg nyttjas och presterar
 • Erhåll definierade förbättringsförslag
 • Minska risken för felinvesteringar

Vad handlar det om?

Ett typiskt projekt innefattar att vi;

 • Intervjuar
 • Koordinerar
 • Samlar underlag
 • Mäter/räknar
 • Sammanställer
 • Analyserar
 • Presenterar

DEKON presenterar;

 • Detekterade processläckage och brister
 • Processers definierade flaskhalsar
 • Korrigeringsbehov avseende befintligt systemstöd
 • Förslag på kompletterande/alternativa IT-verktyg
 • Kompetensbehov
 • Möjliga ”nästan-gratis-åtgärder”, d.v.s. korrigeringar som ger resultat
 • Investeringsbehov, där du enklast/snabbast får avkastning

Allt arbete sker i projektform och i ständig dialog och nära samarbete med era valda representanter. Vi kan inte leverera bästa resultat utan ert engagemang.


Exempel på projekt- & funktionsområden

Nedanstående kategorisering av funktionsområden kan ses som exempel på valbara komponenter. Varje projekt sätts samman för respektive kunds behov. Även om projektet i sin helhet ofta blir unikt, så processas respektive delprojekt efter DEKONs standard för bästa genomförande.

Administrativa processer

 • Struktur & Strategi
 • Förankring & förståelse
 • Tillgänglighet
 • Genomförande

Informationshantering

 • Uppdatering & publicering
 • Ansvar & lagring
 • Tillgänglighet
 • Dokumenthantering

OEE-analys

 • Visar er potential
 • Värderar innan investering
 • Att tänka på vid upphandling
 • Enkla åtgärder utan OEE-system

Produktionsplanering

 • Styrande parametrar
 • Resurser, planering & behov
 • Kommunikation
 • Avvikelse & konsekvenshantering

Förrådsstatus

 • Intressentkrav & strategi
 • Rutiner
 • Servicegrad
 • Hjälpmedel

IT-verktyg

 • Finns rätt systemstöd
 • Systemnyttjande
 • Kompetensbehov
 • Kompletteringar & alternativ

Organisation

 • Roller
 • Teambuilding
 • Ständiga förbättringar
 • Kompetensutveckling

Underhållsstatus

 • Beredning & planering
 • Resurser
 • Instruktioner & Dokumentation
 • Servicenivå

Projektomfattning


Snabbchecker

Denna förenklade projektform bygger mer på intervjuer, insamling av befintlig data/information och inventering, än på mätningar. Vi får ändå en klar indikation över problemområden och åtgärdsbehov.

Tidsomfattning; 1 till 3 dagar.

 

Sammansatta projekt

Vid större projekt, och/eller då vi skall mäta, blir bruttotiden från start till leverans per automatik längre.

Tidsomfattning brutto; Från 1 vecka till flera månader.

De externa resursbehoven styrs till viss del av vem som gör vad. Det finns egentligen ingen exakt resursomfattning som är mest vanlig, då variationen följer respektive kunds målsättning och förutsättningar.

Tidsomfattning netto; 1 till 8 veckor