Boka besök

Kontakt

Varför hyra Driftsättningsledare / Driftsättare från DEKON?

Uppstart / driftsättning är något vi på Dekon verkligen kan. Vi erbjuder både erfarna driftsättningsledare och driftsättare. Vår personal har god processkunskap som ger dom en helhetssyn över i vilken ordning en anläggning ska startas. Detta gör att vi kan driftsätta delsystem eller hela anläggningar. Under driftsättningen är vi med och trimmar in anläggningen för bästa prestanda och låga utsläpp.

Som driftsättningsledare kan vi förutom planering och koordinering mellan inblanda parter även vara med i arbetsmiljöplaneringen alternativt som BAS-U, BAS-P.

Det vi vill betona här är att vi:

 • Är vana vid de förhållanden som råder vid driftsättning.
 • Tar tag i de problem som kan uppstå
 • Tar gärna med er personal under driftsättningen för upplärning
 • Jobbar lika gärna för köpare som leverantör av utrustning

Vi kan:

 • BFB – och CFB – pannor
 • Rosterpannor
 • Vattenbehandling och vattenrening
 • Torr och våt rökgasrening. Elfilter, spärrfilter cykloner, skrubbrar mm
 • Ånga- och hetvattensystem
 • Bränsle och askhantering
 • Turbin och fjärrvärme

Kort och gott – Vi kan kraft- och värme-anläggningar

För mer information, kontakta;

Magnus | 0738 200 135