Boka besök

Kontakt

En Underhållschef från DEKON har erfarenhet från flera branscher och även från roller som Produktionschef eller Egen företagare. Våra Underhållschefer har dessutom startat upp/implementerat ett antal underhållssystem.

Branscherfarenhet

Vi har erfarenhet från olika branschsektorer men vi trycker lite extra på;

  • Tillverkningsindustri
  • Värme/Kraftvärme-produktion

Några uppskattade mervärden

Vi kan;

  • 

Arbetsprocesser
  • 
Fastighetskötsel
  • Förrådsoptimering
  • Förbättringsarbete
  • Operatörsunderhåll
  • Underhållsstrategi
  • Underhållssystem

Dessutom kan vi på begäran lämna förslag på lämplig organisationsstruktur samt skapa kravprofil bl.a. för rollen underhållschef.

För raka besked och snabba svar, ring;

Benny | 0768 800 263