Boka besök

Kontakt

DEKON Engineering representerar system som täcker gapet mellan APS* för produktionsplanering och MS Excel. Det senare brukar användas till vad som helst, när anpassat IT-stöd saknas. Tyvärr också för produktionsplanering.

*APS – ”Advanced Planning System” (Eller ”Advanced Planning and Scheduling”)

Generellt om att välja planeringssystem

Erfarenhet av planeringssystem

Har ni förståelse för vad som inte fungerat bra i befintligt/annat system, eller om vad som behövs för kompletterande funktionalitet, är det naturligtvis bra. Det kan räcka långt, i alla fall om det inte gäller produktionsplanering. De flesta får trots allt börja från ruta ett.

OBS – MS Excel räknas i sammanhanget inte som ett planeringssystem!

Erfarenhet av egna produktionen

Har du bra koll på processer, förutsättningar och brister så är detta ett bra utgångsläge. Tillsammans med en viss talang för systemstrukturer och informationshantering så har du en direktfil till givande kommunikation med vald projektpartner. I annat fall får du mer förlita dig på dina externa resurser, och det fungerar i regel utmärkt det också.

Demonstration

Självklart skall ni ta en demonstration av de produkter ni är intresserade av. Det är ändå inte säkert att ni efter detta är övertygade om vilket system ni skall välja och det är inte givet att demonstrationen skall ligga tidigt i aktivitetskedjan.

Förstudie

Kan utföras av DEKON, eller så utför ni den i egen regi. En förstudie bör innefatta bl.a. alla intressenters krav och önskemål samt redovisa alla kända problem. Dessutom bör studien tydligt beskriva era kända processer. Har ni en vision så blir den styrande. Mellanskillnaden mellan vision och nuläge är vad ni har framför er.

Att i egen regi definiera en integration mellan ett affärssystem och ett produktionsplaneringssystem är sannolikt en övermäktig uppgift. Här krävs inblandning av produktspecialister.

Testa själv

Det är vanligt att kunder vill låna en testlicens för ”utvärdering” av produkten. Tyvärr är det ytterst sällan som avsett resultat uppnås, p.g.a. brist på erforderlig tid och/eller erfarenhet. Betala då hellre en tänkt leverantör för att lägga ner den tid som erfordras. Det blir alltid snabbare, billigare och bättre.

Utvärdera i projektform

Denna metod har alla chanser att lyckas. Olika leverantörer har olika metoder. DEKON erbjuder olika utvärderingsmodeller som vi vet ger önskat resultat.

Med vår modell vet du…

 • Hur allt funkar
 • Vilka förtjänster som uppstår
 • Vad det kostar

Och du vet det innan investering!

Referenser

Att besöka referenser anses ofta som givande. Fast så givande blir det inte alltid. Här gäller det att förstå vilken profil den aktuella referensen har. För det första så är den handplockad av leverantören. Inget fel med det men överentusiasm är inte vad ni behöver. För det andra så är det vanligt att ni vid tillfället inte besitter erforderlig erfarenhet att syna referensen ordentligt. Referensbesök ger betydligt mer efter en systemutvärdering i projektform, fast så dags har ni nog så bra koll att ni tar ert beslut.

Att läsa manualen

Finns det en hyfsad mäng erfarenhet av systemlösningar kan manualen avslöja ganska mycket. Till att börja med så ser du ju om manualen i sig är informativ. Att läsa manualen är oftast att begära för mycket, men att skanna innehållet och göra en kvalitetsbedömning är att rekommendera. Brister i manualen skall tas som en varning!

Kanske kräver ni också att manualen levereras på svenska? Vår erfarenhet är att många tycker att det är ok med engelska, i alla fall då vi talar om personer med rollen planerings-ansvarig.

Att jämföra offerter

Det läggs ofta stor fokus på att granska offerten/offerter. Tyvärr är granskningen alltför ofta en prisgranskning. Då bra planeringsstöd ofta kan omsättas i betydande vinster så bör mer fokus läggas på det genomslag införandet av ett nytt verktyg kan få i verksamheten. Speciellt inom produktionsplanering kan investeringen ofta anses återbetald inom kort. I många fall nästan omgående.
Inom projektplanering kan det ibland hanteras enorma värden. Detta märks mest då det går fel.

Tillkommande kostnader

Det som oftast kan bli en överraskning är då en integration skall genomföras. Ur kvalitetsaspekt är det bättre att använda systemet en tid innan man definierar arbetsprocesser, vilka styr integrationen. Fast ur säkerhetsaspekt (kostnadskontroll) vill man ofta veta innan man köper.

Andra saker att se upp med kan vara en utökning av programvaru-licensen, eller uppgradering av ett av de integrerade systemen. Vem ansvarar för att integrationen funkar? Det kan även vara bra att ha koll på hur supportavgiften (eller annan licensform) regleras. Ofta är den indexreglerad.

Utvärdering planeringssystem

Nedan följer några parametrar som verkligen kan påverka ert val av system. Utöver ovanstående så finns det många fler parametrar avseende projektplanering respektive produktionsplanering.

Exempel på kritiska parametrar

 • Många samtidiga användare som var och en behöver omplanera sina aktiviteter, och eventuellt skapa nya.
 • Kommunikation med affärssystem
 • Prognos och simulering.
 • Ställtidsoptimering.
 • Intuitivt gränssnitt
 • Materialhantering (BOM)
 • Mobilitet
 • On/Off-line funktioner
 • Komplexa projekt
 • Mix av projekt- & produktionsplanering
 • Processrelaterad planering
 • Hantera resurser i flera projekt

En utmaning för leverantören…

… blir det om produktionen är projektorienterad, d.v.s. en blandning av båda. Lägger vi till processbaserad batch-produktion, med hantering av produktblandningar, tankfyllnad, renhetsgrader m.m. så krävs det än mer av produkt och leverantör.

Det är lätt att tro att det endast är marknadens största/dyraste system som hanterar kraven ovan
 – men så är det inte!

Vill du få mer info?

Ring Benny | 0768 800 263!