Boka besök

Kontakt

Definiera er produktionsprofil

Vilken produktionsprofil överensstämmer med er verksamhet, kanske är det en kombination av flera?

Diskret

Diskret produktion kännetecknar produktionsverksamheter som producerar till kundorder eller till lagerorder. Det produceras standardprodukter (ev. i varianter) eller specifika produkter för en enskild order. Planläggningen kan omfatta både konstruktion och produktion. Planläggningsaktiviteten går ut på att bestämma ett realistiskt leveransdatum med hänsyn till andra order och till ett optimalt nyttjande av tillgänglig kapacitet, t ex genom att undvika flaskhalsproblem eller genom att minimera antalet omställningar. Diskret produktionsverksamhet representeras av ex.vis trä-, metall- och plast-industrin.

Semi-process

Semi-process verksamheter arbetar typisk med batcher. Kan även kallas hybrid produktion då där finns element av både diskret produktion och kontinuerlig process. Batcher kan i många avseenden hanteras som produktionsorder men kräver på flera punkter särbehandling vid planeringsgenomförandet. Planläggningen går ut på att säkra kapaciteten till de processer som startas, inklusive buffertkapacitet mellan processens olika enheter. Samtidigt skall det gå att förutse konsekvenser av den tidsmässiga variation som förekommer i processerna. Typiskt för processanläggningen är förekomsten av tankar, kärl och silos. Som semi-process verksamhet återfinns du inom branscher som producerar ex.vis kemikalier, fodervaror och läkemedel.

Projekt

Projektorienterad produktion kännetecknas av att flera delprojekt, projekt eller projektportföljer är igång samtidigt och nyttjar en gemensam resursbas, vilken består av permanenta eller tillfälliga resurser. Planläggningen går ut på att säkra tillgången till resurser till alla projekten, effektivt nyttjande av resurser samtidigt som respektive projektområde får ett optimalt förlopp för alla projektintressenter. Resurserna kan vara både personer och maskiner. Som projektorienterad verksamhet räknas ex.vis maskinbyggare och verktygstillverkning. Till projekt utom tillverkningsindustrin, och ofta utan maskinella planeringsresurser, räknas verksamheter som konsultverksamhet, entreprenader och revisionsledning.

Vill du diskutera produktionsplanering? Har du hittat er profil?

Ring Benny | 0768 800 263!

ROB-EX – produktplanering i toppklass

Information från affärssystemet blir till kontrollerad produktion. Återrapporterad produktionstakt förädlas och omvandlas till nya förutsättningar. Flaskhalsar minimeras och kritiska situationer kan tidigt upptäckas. Simulera en inkommande stororder och se dess konsekvenser. Konstatera hur beläggningen ser ut över tid. Låt säljarna ta fram möjlig leveransdatum innan offert.

Läs mer om produkten

EASY Planning

Vill du ha en modern elektronisk legotavla, vars information kan nå hela företaget i realtid, eller varför inte skapa omplanerbara semesterlistor? EASY Planning används fristående eller kan med fördel kopplas till befintliga system. EASY Planning innehåller kraftfulla import-funktioner. Bedriver ni fältbaserad verksamhet – då kanske produkten Sync Master skulle underlätta, den synkar din planering med MS Outlook. De flesta vet inte om det – ännu, men det är många som skulle få stor nytta av EASY Planning.

Läs mer om produkten