Boka besök

Kontakt

 • Produktionsplanering

  Ökar kraven på korrekt data

  DEKON söker industrikonsult och driftingenjör/drifttekniker

  Läs vidare och ansök

DEKON Engineering representerar system som täcker gapet mellan APS* och MS Excel. Nedan följer en generell beskrivning om planeringssystem, utifrån våra erfarenheter.

*APS – ”Advanced Planning System” (Eller ”Advanced Planning and Scheduling”)

Vem behöver ett system för produktionsplanering?

Innan vi visste bättre hade vi kanske tagit för givet; de som inte har ett MPS-system. Vårt uppdaterade svar på samma fråga låter;

 • När du vill öka nyttan av ditt MPS/Affärs-system
 • När MS Excel inte ger den funktionalitet som önskas
 • När APS-modulen inte fungerar som du vill
 • När APS-modulen är för dyr (till många MPS/Affärs-system erbjuds ingen APS-lösning)
 • När du inser produktionsplaneringens betydelse

Oavsett vilka befintliga system ni har så är det den bedömda förbättringspotentialen som ligger till grund för en investering, även i denna typ av verksamhetsutveckling.

När momentana förändringar ställer till det eller när ni helt enkelt inte tillräckligt bra har koll på vardagen eller då leverantören sätter press på ökad precision – då har säkert gränsen för att kunna räkna hem en investering med marginal redan passerats. När det är svårt att, inom rimlig tid och med erforderlig precision, svara på någon av följande fråge-exempel finns det också en påtaglig förbättringspotential;

 • När kan vi leverera om kunden beställer nästa fredag?
 • Har vi några kommande leveransförseningar?
 • Håller vi takten på alla linjer?
 • Hur ser resursbelastningen ut i vecka…?
 • Har vi outnyttjade resurser i period …?
 • Om jag gör så här – vad händer då (simulering)?

3 måste-funktioner för produktionsplanering

Komplexa beroenden

Simulering – vad händer om?

Visualisering i alla dess former

Finns det standardsystem?

Det finns i alla fall ingen standardlösning som utan anpassning klarar alla situationer. Nästan alla kunder har specifika önskemål och unika förutsättningar, även då man kanske har ett vanligt förekommande affärs/ MPS-system och en till synes ordinär produktionsprofil.

Det fungerar med standardsystem för ex.vis generella kontorsaktiviteter (MS Office, Outlook m.fl.), men där de ekonomiska konsekvenserna blir som störst ser man till att systemet följer verksamheten, och inte tvärtom. Därför är det alltid i projektform man implementerar ett planeringssystem.

Bra planeringssystem har som standard många konfigurerbara parametrar. Naturligtvis måste ”någon” konfigurera dessa parametrar, men grundregeln ”Ju bättre förarbete, desto lättare därefter” gäller alltid.

Vilken data hanteras i vilket system?

Detta är en av nyckelfrågorna vid en implementering, en annan är att definiera arbetsprocesser. Rent tekniskt så behövs till stora delar samma planeringsrelaterad information i planeringssystemet som det som finns i MPS-systemet. Det blir alltså en strategi- och funktionsfråga avseende vilket system som skall äga vilken information.

Egenutvecklat MPS-system – kan man koppla till det?

Det är egentligen inte intressant vad systemet heter eller vem som utvecklat det. Intressant är däremot vilken information som finns tillgänglig och att den är aktuell. Vi har genomfört ett antal integrationer mot system som det garanterat finns endast ett exemplar av. Ett bra planeringssystem ökar kraven på korrekt data, men styr i gengäld upp andra funktioner inom verksamheten. Ofta finns bra data tillgänglig, och med ett bra planeringssystem får ni nytta av den.

För mer info – kontakta;

Benny | 0768 800 263

ROB-EX – produktplanering i toppklass

Information från affärssystemet blir till kontrollerad produktion. Återrapporterad produktionstakt förädlas och omvandlas till nya förutsättningar. Flaskhalsar minimeras och kritiska situationer kan tidigt upptäckas. Simulera en inkommande stororder och se dess konsekvenser. Konstatera hur beläggningen ser ut över tid. Låt säljarna ta fram möjlig leveransdatum innan offert.

Läs mer om produkten

EASY Planning

Vill du ha en modern elektronisk legotavla, vars information kan nå hela företaget i realtid, eller varför inte skapa omplanerbara semesterlistor? EASY Planning används fristående eller kan med fördel kopplas till befintliga system. EASY Planning innehåller kraftfulla import-funktioner. Bedriver ni fältbaserad verksamhet – då kanske produkten Sync Master skulle underlätta, den synkar din planering med MS Outlook. De flesta vet inte om det – ännu, men det är många som skulle få stor nytta av EASY Planning.

Läs mer om produkten