Boka besök

Kontakt

Resursplanering

DEKON Engineering representerar planeringssystem som täcker gapet mellan APS (de allra största) och MS Excel.

Resursplanering – vad är det?

Det finns många benämningar, och skillnader, på marknadens planeringssystem. Vi börjar med likheterna, de är viktigast, för förståelsen.

Planering handlar i grunden om resurser, tid och kompetens. Oavsett om vi pratar om avancerad produktionsplanering eller om bokning av en kundbesök, med tillhörande mötesrum.

Det handlar alltså alltid om resurser och tid, men inte alltid om kompetens. Eller rättare sagt, när alla planerbara resurser har samma kompetens så kan vi i alla fall släppa det problemet. Det senare kan förekomma i exempelvis en serviceorganisation, där alla gör samma sak. Precis tvärtom blir det ofta beträffande produktionsplanering.

Då alla planeringsformer innefattar resursplanering – måste fokus istället läggas på andra faktorer. För produktionsplanering är det lämpligt att ni definierar er produktionsprofil.

Resursplaneringens tre dimensioner

Resurser

Med RESURSER avser vi de resurser som måste finnas tillgängliga för den aktuella processens möjliga framskridande. Resurser kan vara personer, maskiner, verktyg, fordon, mötesrum och utlåningsobjekt.

Det finns också indirekta resurser, såsom material, certifikat, och kanske annan dokumentation. I många branscher är det vanligt att det krävs resursnärvaro för att annan resurs skall kunna operera.

Tid

Med TID menar vi antingen markerade/önskade tillfällen längs en tidsaxel (tidpunkt). Vi kan också avse volym, alltså en viss mängd resurstid som måste till för ett genomförande, oavsett vid vilken tidpunkt vi kan starta eller skall vara klara. Vi avser alltså de resurser som måste finnas tillgängliga för att processens framskridande skall ske utan tempoförluster. Ofta kan tidpunkter påverkas av volymen tillgänglig resurstid. Ställda kalenderkrav påverkar i stort sett alltid disponeringen av tillgänglig resurstid.

 

Kompetens/Prestanda

Tyvärr räcker det inte med resurstid. Resursen måste dessutom ha rätt KOMPETENS. Ibland belägger vi en resurs som dugligt kan genomföra aktiviteten ( en prestandamässigt inte optimal maskin, person utan vana ect.) varvid det ofta måste kompenseras med resurstid. Fast värre är det nog att det oftare uppstår kvalitétsbrister.

Allra värst är det naturligtvis om ställda miljö- och säkerhetskrav inte kan uppfyllas. Det sistnämnda skall helt utesluta alla möjligheter till att ens starta processen. Fast det gäller inte i alla situationer. Resultatet av bristen på processgenomförande måste naturligtvis jämföras med andra avvikelser/risker.

Vanliga problem- och bevakningsparametrar

Kundkraven – alltid desamma

 • Leveransprecision (snabbt, exakt)
 • Resursnyttjande (billigt)
 • Kvalitét (bra)

Projektplanering

 • Synkning av delprojekt/entreprenörer
 • Projektrapportering
 • Resurser i flera projekt
 • Mix av projekt- & produktionsplanering

Produktionsplanering

 • Ställtidsoptimering
 • Samplanering med underhåll (FU)
 • Maskinstillestånd
 • Ändrad orderkvantitet
 • Materialtillgång (BOM)
 • Flaskhalsar
 • Personalbrist
 • Processrelaterad planering
 • Prognos och simulering
 • Mix av projekt- & produktionsplanering

Serviceplanering/Fältverksamhet

 • Restidsoptimering
 • Fältmässig omplanering
 • Personalbrist

Underhållsplanering

 • Samplanering med produktion (FU)
 • Akut prioritering (AU)

Mötesplanering

 • Dubbelbokning
 • Ändrade möten

Utlåning

 • Tillgänglighet
 • Bevakning återlämnande

Kontakta Benny för mer info | 0768 800 263

ROB-EX – produktplanering i toppklass

Information från affärssystemet blir till kontrollerad produktion. Återrapporterad produktionstakt förädlas och omvandlas till nya förutsättningar. Flaskhalsar minimeras och kritiska situationer kan tidigt upptäckas. Simulera en inkommande stororder och se dess konsekvenser. Konstatera hur beläggningen ser ut över tid. Låt säljarna ta fram möjlig leveransdatum innan offert.

Läs mer om produkten

EASY Planning

Vill du ha en modern elektronisk legotavla, vars information kan nå hela företaget i realtid, eller varför inte skapa omplanerbara semesterlistor? EASY Planning används fristående eller kan med fördel kopplas till befintliga system. EASY Planning innehåller kraftfulla import-funktioner. Bedriver ni fältbaserad verksamhet – då kanske produkten Sync Master skulle underlätta, den synkar din planering med MS Outlook. De flesta vet inte om det – ännu, men det är många som skulle få stor nytta av EASY Planning.

Läs mer om produkten