Boka besök

Kontakt

Att välja underhållssystem

DEKON Engineerings personal har, sedan 1990-talet, som specialitet att aktivt utvärdera, jämföra och implementera underhållssystem från olika systemleverantörer, huvudsakligen i Sverige.

Vi har samarbete/kontakt med de etablerade leverantörerna och har kunskap om vad ett specifikt systemval betyder just för Er. Vi vet hur systemen fungerar, vilka licensieringsmodeller som finns tillgängliga, aktuella prisbilder samt det mesta om systemtrender och leverantörsstatus.

Du behöver inte vara i köpläge för att få träffa oss. VI BESÖKER ALLA som vill avsätta en stund till att diskutera underhåll & system. Då geografiska hinder eller annat är i vägen möts vi via telefon eller webb. Introducera gärna ert intresse via Kontakta oss.

Parallell-demonstrationer

DEKON Engineering kan som enda aktör erbjuda parallella demonstrationer av flera marknadsledande system.

3 EXEMPEL på tillvägagångssätt med DEKON

1. EFFEKTIV – snabbast, enklast & vanligast

Inledande diskussioner blir till grundläggande förutsättningar, kanske har ni en kravspec./önskelista. Vi väljer tillsammans ut lämpligt / lämpliga system för demonstration. Ibland behövs en kompletterande demo. Kanske ett referensbesök.

Resurssnål och mycket effektiv modell, vilken är lämplig då ni inte hinner/vill skaffa god insikt i flera system, som ni ändå inte skall investera i. Denna modell fungerar bra för små eller medelstora system.

Kundvärde – Ofta möjligt att välja system EFTER ENDAST 1 BESÖK!

dekon02

dekon03

 2. BALANS – tid till eftertanke

Vi går tillsammans igenom era förutsättningar. Ni fyller i vår utvärderingsmall. Eventuellt har ni en kravspec, annars skapar vi en. Efter utvärdering av Era förutsättningar presenterar vi lämpliga kandidatsystem och dess generella för/nack-delar. Vi väljer tillsammans med Er ut lämpligt antal system, aldrig många, kanske bara ett till att börja med, för demonstration. Efter systemdemonstration/er kan det bli aktuellt att kontakta referenser. Kanske behövs en kompletterande andra demo på ett eller två system. En ”Workshop” på en heldag kan vara bra ibland. Ni har erhållit offert/er och ni vet hur ert val påverkar såväl ekonomi som verksamhet i övrigt.

Denna modell är, precis som EFFEKTIV, tänkt att effektivisera urvalsprocessen, men ni investerar med mer egen tid. Ni får mer kunskap om systemuppbyggnad och hur ni kan påverkas av olika val. Utmärkt modell för många system och situationer.

Kundvärde – Ett framtidssäkrat val redan från början!

3. PROJEKT – genomarbetad & trygg

Som ovanstående men betydligt mer detaljerat och analytiskt genomförande. Vi lägger tillsammans upp en genomförandeplan, eventuellt med några av följande delprojekt;

  • Förstudie
  • Utvärdering
  • Upphandling
  • Implementering
  • Drift/Förvaltnings-plan

Denna modell kräver extra resurser. Projektgenomförandet och resultatet blir därefter – full kontroll!

PROJEKT-modellen är ett givet val vid högre ambitionsnivå eller då större/funktionsstarkare system skall utvärderas eller inför en mer komplex integration.

DEKON Engineering skapar ökad stadga i alla steg till optimering av verksamheten – med UH-SYSTEM som plattform.

Kundvärde – FULL KOLL, från förstudie till implementering, och även efter det!

dekon17