Boka besök

Kontakt

 • Underhållssystem

  utbildning & implementering

  DEKON söker industrikonsult och driftingenjör/drifttekniker

  Läs vidare och ansök

Utbildning

DEKON erbjuder kundanpassade utbildningar, baserade på mångårig erfarenhet från marknadenns ledande underhållssystem.

Två av de på marknaden vanligast förkommande systemen är IDUS IS respektive MaintMaster. Båda är medelstora system, men av helt olika karaktär, och är typiska representanter för nedan presenterad utbildningsomfattning.

Det är viktigt att få alla användarroller delaktiga, men vi börjar alltid med de systemansvariga.

Uppskattad utbildningsomfattning per roll;

 • Systemansvariga              3-5 dagar
 • Underhållspersonal         1-2 dagar
 • Förråd                                  1 dagar
 • Förråd & Inköp                  2 dagar
 • Operatörsunderhåll         4-8 timmar
 • Felanmälan                         4 timmar

Implementeringsprojekt

DEKON Engineering erbjuder anpassade projektupplägg för implementering av underhållssystem. Implementeringens upplägg utgår alltid från kundens förutsättningar.

Projektet

Implementeringen genomförs i projektform där DEKON initialt har rollen som projektledare/projektmedlem. Modellen skall säkerställa att uppsatta mål uppnås på effektivaste sätt, d v s minst resurser för avsedd kvalité. Projektformen kan, beroende på omfattning och strategi, leda till avlastning av interna resurser.

Exempel på implementeringsfaser;

 • Import/registrering av befintlig data
 • Uppbyggnad anläggningsplattform
 • Grundkonfiguration för standardjobb
 • Utbyggnad arbetsflöden samt felanmälan
 • Behörighetsintställningar
 • Uppföljning med standardfunktioner
 • (Förråd & Inköp)

Projektomfattning för DEKON Engineering

Ert val av intern eller extern kompetens för erforderliga grupputbildningar (se utbildningsomfattning ovan) får naturligtvis påverkan på antalet dagar. Dylika beslut kan med fördel fattas under projektets framgång. Systemansvariga utbildas alltid tidigt i projektet och inkluderas normalt i antalet beräknade projektdagar. För att på bästa sätt uppskatta projektomfattningen diskuteras mål och arbetssätt. Ännu bättre är det om ni har, eller tänker upprätta, definierade arbetsprocesser.

Här kan du läsa om Processkartläggning.

Projektassistans på distans

Vissa systemfabrikat lämpar sig utmärkt för distansarbete, d v s är lätta att koppla upp sig mot från valfri plats. Naturligtvis måste kunden/systemansvarig via behörighetsinställningar tillåta detta innan det blir möjligt.

För att kunna erbjuda flexibla upplägg och den effektivaste kundservicen har vi tagit fram två nya tjänster;

 • Systemansvarig på distans
 • Underhållskoordinator på distans

Nämnda tjänster kundanpassas och integreras i DEKONs Serviceavtal underhållssystem
.

För mer info – kontakta;

Benny | 0768 800 263