Boka besök

Kontakt

Kravspecifikation

En kravspecifikation skall leda till ökad sannolikhet till en optimerad upphandling av en tjänst, produkt eller projekt. Ofta är det en kombination av dessa. Hur nära den ”perfekta” upphandlingen du kommer beror helt på vilket tillgänglig kompetens som finns samt på omfattningen av förarbetet.

Vad är då en perfekt upphandling? Frågan är om den ens existerar! Vi nöjer oss med att säga att lagom är bäst, även i detta sammanhang. Det gäller att matcha insatsen mot de risker en felinvestering (investeringsavvikelse) kan medföra mot kostnader för att begränsa dessa redan i kravspecifikationen.

Styrparametrarna är ofta;

 • Mål och syfte med upphandlingen
 • Erfarenhet av relevanta upphandlingar
 • Tilldelade resurser (bl.a. antal timmar)
 • Kvalité på genomförd förstudie (om sådan erfordras)

Ofta erfordras en förstudie, för att fastställa ett nuläge, eller helt enkelt för att avgöra om ett upphandlingsbehov föreligger eller inte.

 

Läs mer om förstudier

DEKON erbjuder erforderlig kompetens för framtagande av kravspecifikationer för exempelvis nedanstående kategorier;

Teknik

 • Produktionslinje
 • Automationscell
 • Verktygsmaskin

IT-system

 • Dokumenthantering
 • Planeringssystem
 • Underhållssystem

Tjänst

 • Komplementtjänst till ovan upphandlad teknik/system
 • Bemanning / Långtidsinhyrning
 • Löpande konsulttjänster

En kravspecifikation från DEKON är alltid avpassad för sitt syfte. Vi lägger stor vikt vid att balansera nytta mot kostnad, och det gör vi i samråd med vår kund.

Offentlig upphandling

Avses en offentlig upphandling tillkommer en del måsten. Bland annat måste utvärderingsmatriser m.m. klara en extern granskning. Vår kunds internjuridik/regelverk ligger till grund för upphandlingen. DEKON kompletterar med resten!

 

Läs mer om upphandling

Vill du veta mer?

Ring Benny | 0768 800 263