Bemanning

FRÅN AKUT HJÄLP TILL LÅNGSIKTIGA LÖSNINGAR

DEKON Engineering AB är ett svenskt teknikkonsultbolag med global verksamhet. Vi servar kraft- och processindustrin med kvalificerade och erfarna ingenjörer och tekniker. Vi erbjuder samtidigt utbildning av ny eller befintlig personal på våra kunders anläggningar. DEKON är “en ny kraft i verket”!

DEKONs konsulter arbetar dagligen med bland annat driftsättningar, ny- och ombyggnationer, utbildningar, dokumentation, revisionsplanering, montageledning, förebyggande underhåll samt intrimning och optimering av energi- och processanläggningar. Vi har erfarenheter och referenser från i princip alla vanligt förekommande anläggnings- och utrustningstyper. Tillsammans innebär detta att DEKONs konsulter har erfarenhet och teknisk kompetens som få andra aktörer kan erbjuda.

Vi servar kraft- och processindustrin med kvalificerade och erfarna ingenjörer och tekniker

Snabbt på plats. Snabbt produktiva.

Oavsett om du som anläggningsägare vänder dig till oss för tillfällig kompetensförstärkning eller för att mer långsiktigt driva hela anläggningar är DEKON alltid snabbt på plats. Med vår breda erfarenhet från olika anläggningstyper och organisationer blir vi snabbt produktiva och en betydande tillgång i er anläggning. Genom att kombinera tillfällig bemanning från DEKON med individuellt utformad utbildning av ny eller befintlig personal så kan vi leverera både akut hjälp samt en långsiktig lösning för driften av er anläggning.

Vad kan vi bistå din verksamhet med?

DEKONS konsulter arbetar bland annat på befattningar som: