Projekt

Vi tillför teknisk kompetens, rutinerad projektledning och en effektivare driftsättning till ledande leverantörer inom kraft- och processindustrin. När DEKON engageras tidigt i ett projekt får du ännu mer nytta av vår erfarenhet och en ännu effektivare arbetsprocess. Starta din ny- eller ombyggnation med DEKON. 

vi älskar projekt

Projekt- och montageledning

DEKON kan assistera med projektledning i stort som smått.

DEKON´s konsulter har varit delaktiga i många varierande projekt. Både som deltagare- och i ledande positioner. Vår breda tekniska kunnande och omfattande erfarenhet inom kraft- och processanläggningar gör att vi snabbt förstår nya projekt och utmaningar.

Driftsättning

Vi på DEKON har driftsatt såväl hela system som kraft-processanläggningar till enskilda komponenter vid ny- och ombyggnation. Våra välutbildade och erfarna ingenjörer garanterar en effektiv driftsättning

Vi har erfarenhet från de flesta typer av anläggningar och utrustning. 

 

DEKON har erfarenhet och goda referenser från bland annat:

  • Vatten, ånga och kondensatprocess
  • Förbränning i de flesta typer av eldstäder
  • Rökgasrening
  • Askhantering
  • Bränslehantering
  • Filtreringsteknik
  • Processrör, pumpar, fläktar etc
  • Vattenreningsteknik och kemi

Utifrån vår erfarenhet av drift och underhåll tillför vi funktionalitet och användbarhet redan på planeringsstadiet. Det sparar potentiellt in stora summor för sena ändringar samt underlättar en effektiv driftsättning.