Tjänster

DEKON Engineering AB är ett svenskt teknikkonsultbolag med global verksamhet.
Vi effektiviserar driften och förlänger livslängden på er process- och energianläggning genom professionella rutiner för revision och förebyggande underhåll. DEKON är “en ny kraft i verket”.

PROCESSKARTLÄGGNING

Skapar stadga och effektivitet i alla verksamheter.
Definierade arbetsprocesser skapar stadga och effektivitet i alla verksamheter, stor som liten!

KRAVSPECIFIKATIONER

En kravspecifikation skall leda till ökad sannolikhet till en optimerad upphandling av en tjänst, produkt eller projekt. 

FÖRRÅD & INKÖP– STATUSCHECK

Att ha ett optimalt fungerande förråd borde vara en självklarhet.

Förstudier

DEKON erbjuder olika typer av förstudier, där avsikten ofta är att skapa en ”nulägesbild” vilken skall jämföras med framtagna mål och syften.

Upphandling system & teknik

Vi har omfattande erfarenhet av olika upphandlingar. Vår kompetens nyttjas vid följande förutsättningar, enskilt eller i kombination.

IT-SYSTEM

IT-system som verkligen gör nytta, från utvärdering till rekommendation och implementation.