Förråd & inköp– statuscheck

första steget mot ett optimerat förråd

Förrådet - från nu till framtiden

Att ha ett optimalt fungerande förråd borde vara en självklarhet, kan man tycka.

Med "optimalt" menar vi att både kvalitetsnivå och arbetssätt löpande anpassas efter verksamhetens förutsättningar, vilka naturligtvis förändras över tid.

Det finns oftast flera tänkbara förbättringsområden, vilka kan ses som delprojekt, som tillsamman ger möjlighet till ett optimerat förråd. Men innan du startar ett förbättringsprojekt måste du ta reda på vad som går att förbättra, vad som är möjligt att genomföra och vad som ger avsedda effekter. Vägen dit kallar vi:

DEKON statuscheck uh-förråd

 • Genomgång organisation och rutiner
 • Inspektion faciliteter
 • Protokoll IT-verktygs nyttjande och prestation
 • Definierade förbättringsförslag
 • Rankning på genomförbarhet kontra bedömd vinstpotential

Vad gör DEKON

DEKON intervjuar, inspekterar, kontrollerar nyckelfunktioner och berör parametrar som;

 • Dokumenthantering
 • Instruktioner
 • Märkning
 • Rutiner
 • Resurser
 • Lokaler
 • Hjälpmedel
 • Kravbild
 • Servicegrad

Kundåtaganden

Kund redovisar känd ambitionsnivå samt ser till att erforderlig personal finns tillgänglig.

Leveransomfattning

 • Generell kvalitétsbedömning (branschspecifik)
 • Redovisning av nästan-gratis-åtgärder
 • Förslag på förbättringsprojekt
- i rankad vinstordning
 • Förslag till motkrav (för att uppnå efterfrågad servicenivå)

Projektomfattning

Denna projektform bygger på intervjuer, inspektion och funktionskontroller. Vi adderar vår erfarenhet och får en klar indikation över problemområden och åtgärdsbehov. Tidsomfattning; 1 till 3 dagar.