IT-verktyg

som verkligen gör nytta

Vi har samarbete/kontakt med de etablerade leverantörerna och har kunskap om vad ett specifikt systemval betyder just för Er. Vi vet hur systemen fungerar, vilka licensieringsmodeller som finns tillgängliga, aktuella prisbilder samt det mesta om systemtrender och leverantörsstatus.
 

Vi skapar värde för kunden

Dokumenthantering

Centuri dokumenthantering är ett dokumenthanteringssystem med en heltäckande lösning som hanterar både verksamhetsstyrande, stödjande och redovisande information, till exempel riktlinjer, policy, instruktioner, blanketter, formulär och protokoll. 

Ledningssystem

Vi hjälper er att skapa en plattform för ett effektivt ledningssystem. Vi föreslår lämpliga IT-system och kombinationer systemkombinationer (vi ännu inte sett ett heltäckande system som kan allt, som fungerar i praktiken). 
Vi hjälper er att ”se runt hörnet”.

Planeringssystem

System speciellt anpassade för olika former av planering används där mer eller mindre komplex hantering av order, tid och resurser föreligger. DEKON Engineering representerar system som täcker gapet mellan APS (Advanced Planning System) och MS Excel. 

Underhållssystem med DEKON

DEKON Engineerings personal har sedan 1990-talet haft som specialitet att aktivt utvärdera, rekommendera och implementera underhållssystem från olika systemleverantörer, huvudsakligen i Sverige, men även i övriga Skandinavien samt i de Baltiska staterna.