Processkartläggning

Skapar stadga och effektivitet i alla verksamheter

Definierade arbetsprocesser skapar stadga och effektivitet i alla verksamheter, stor som liten! DEKON erbjuder processkartläggning av informations- och produktionsnära stödprocesser! Arbetet bedrivs i projektform, där era representanters närvaro och engagemang är nyckeln till framgång.

PROCESSKARTLÄGGNING - varför det?

Att dokumentera sin verksamhet, i sin helhet, eller del av, är det effektivaste sättet att uppnå delaktighet, förankring och förståelse i sin verksamhet. Samtidigt skapas en plattform för ett bestående förbättringsarbete som ger effekt.

Värdet av PROCESSMODELLERING

Vid ett kundprojekt ombads vår kunds representanter att skriftligt redogöra för sina tre vanligast förekommande arbetsprocesser. Två veckor senare hade de inte lyckats knåpa ihop något av värde. Vi tog oss då friheten att skapa en modellstruktur, såsom vi uppfattade att de arbetade. Vid nästkommande möte fick vi en respons vi inte vågat drömma om. Sedan den dagen vet vi värdet av processmodellering.