Upphandling System & Teknik

vi har omfattande erfarenhet av olika upphandlingar. vår kompetens nyttjas vid följande förutsättningar, enskilt eller i kombination.

Bristande erfarenhet

Det är många inköp som genomförs endast en, eller få, gånger i din karriär. Produktutvecklingen rullar på och det gäller att vara uppdaterad. Dessutom är ju processen i sig ett eget kunskapsområde.

Ökad precision

Du kanske har riktigt bra erfarenhet av detdu tänker handla upp, men det är av största vikt att du gör ett optimerat val. Du vill helt enkelt minimera riskerna.

Resursbrist

Vad passar bättre än att hyra kompetens när den som bäst behövs. En extern projektledare avlastar resursmässigt, samtidigt som ett tillskott av kompetens säkrar processen. Men helt fria från arbetsuppgifter blir ni ändå inte. Projektet är ett lagarbete där era erfarenheter behövs för att skapa full homogenitet i upphandlings-underlagen.

Projektet

Upphandlingsprojektet består alltid av flera faser, eller delprojekt. Inför den praktiska upphandlingen genomförs oftast en förstudie.

En naturlig konsekvens av förstudien är upprättande av en kravspecifikation.

Dessutom erfordras, och alltid vid offentlig upphandling, utvärderingsunderlag. Ofta i form av matriser. Det krävs rejält med erfarenhet för att dessa skall ge avsedd effekt, inte minst då de just vid offentliga upphandlingar utsätts för hård granskning av konkurrenterna som gick miste om affären.

Med DEKON som partner tillförs alltid kvalitét och resursavlastning. Vi säger NEJ till uppdrag där vi inte kan bidra med det som efterfrågas.

Teknikområden

Personalen på DEKON har erfarenhet inom många teknikområden, men vi väljer att här lyfta fram;

Produktion

  • Produktionslinje
  • Automationscell
  • Verktygsmaskin

IT-system

  • Dokumenthantering
  • Produktionsplanering
  • Underhåll