Planeringssystem

Se in i framtiden

System speciellt anpassade för olika former av planering används där mer eller mindre komplex hantering av order, tid och resurser föreligger. DEKON Engineering representerar system som täcker gapet mellan APS (Advanced Planning System) och MS Excel. Nästan alltid faller valet på system med visualisering av händelser och status. Efterfrågat nuläge skall kunna redovisas och ofta önskas någon form av simuleringsmöjlighet (what-if). Man skall kunna ”se in i framtiden” och detektera potentiella resursbrister eller kanske en vikande orderingång.

De 3 hörnstenarna

Komplexa beroenden

Simulering – vad händer om?

Visualisering – i alla dess former

Planeringsområden

Förutom planering inom Produktion respektive administrativa/tjänstebaserade Projekt kan nämnas områden som; Underhåll, Service, Entreprenad, Installation, Utlåning, Bokning, Transport m fl.

DEKON Engineering väljer att för produktionsplanering utgå från följande kategorisering:

  • Diskret produktion
  • Semi-process
  • Projekt

Börja såhär

Speciella funktioner

Den enklaste planeringen kan bestå av aktiviteter med ett moment (en operation) och med följande exempeldata; nummer (order, beställning), resursnamn (utförande resurs), kund, start/material-datum och önskas-klar-datum (leveransdatum) samt information om vad som skall göras. Ofta består en order av ett antal moment/operationer (med flera olika inbördes beroenden). Flera order kan ingå i en huvudorder, som i sin tur kan ingå i projekt.

Tillkommer dessutom, och det gör det ofta, parametrar som resurseffektivitet, ställtidsoptimering, materialberoenden, krav på flaskhalsplanering, resurs som kräver resurs, finurliga kalendersystem (och det finns mycket mer) så pressas kravbilden avseende systemets flexibilitet kraftigt uppåt. Med ökad komplexitet kan man också förvänta sig en större investering parallellt med en rejäl portion positiv verksamhetspåverkan, vilken inte bara skall balansera investeringen, utan ge olika former av vinstparametrar.

Koppla system / Integration

Komplexiteten i befintligt system samt önskad flexibilitet och framtidssäkerhet styr både systemval och omfattning av integrationsprojektet. Starta gärna med förstadiet till en slutlig kravbild; en enkel lista med idéer och frågor. Vid en systemdemonstration kommer leverantören garanterat att informera er efter bästa förmåga samt ”röra om” en del, vilket sannolikt ger en fingervisning om omfattning och riktning. Det finns därefter flera tillvägagångssätt att ta sig fram till nödvändiga beslut.

Ett planeringssystem behöver inte alltid vara kopplat till ett annat system, men 70-90 procent av existerande installationer är i någon mening baserade på kommunikation mellan ett eller flera system (siffran skiljer mellan olika planeringsssystem). Förutom rent administrativa system, såsom MPS-system, kan planeringssystemet vara beroende av data från exempelvis ett ekonomi-, produktionsuppföljnings-, tidrapporterings- eller underhålls-system.

ROB-EX – produktionsplanering i toppklass

Information från affärssystemet blir till kontrollerad produktion. Återrapporterad produktionstakt förädlas och omvandlas till nya förutsättningar. Flaskhalsar minimeras och kritiska situationer kan tidigt upptäckas. Simulera en inkommande stororder, och se dess konsekvenser. Konstatera hur beläggningen ser ut över tid. Låt säljarna ta fram möjlig leveransdatum innan offert.

EASY Planning

Vill du ha en modern elektronisk legotavla, vars information kan nå hela företaget.i realtid, eller varför inte skapa omplanerbara semesterlistor. EASY Planning används fristående eller kan med fördel kopplas till befintliga system. EASY Planning innehåller kraftfulla import-funktioner. Bedriver ni fältbaserad verksamhet – då kanske produkten Sync Master skulle underlätta, den synkar din planering med MS Outlook. De flesta vet inte om det – ännu, men det är många som skulle få stor nytta av EASY Planning.